Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

hannka
Odnalazłam swoją zupę! 

April 20 2017

hannka
0801 1c12 500
Reposted fromdeszcz deszcz viafelicka felicka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
hannka
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaciarka ciarka
Traveling is like flirting with life. It’s like saying, ‘I would stay and love you, but I have to go.’
— Lisa St Aubin de Terán (via valsedamelie)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaciarka ciarka
9190 2f1a 500

camewiththeframe:

“My message to young girls is that you can do much more than you ever can imagine”
-Katherine Switzer

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaciarka ciarka
hannka
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaciarka ciarka
hannka
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej."
— M. Hłasko
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 30 2015

hannka
Reposted fromkjn kjn viaejyopodobno ejyopodobno
hannka
Reposted from1911 1911 vialexxie lexxie

June 29 2015

hannka
6176 d4b8 500
Reposted fromGIFer GIFer viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
4333 a9cb 500
Reposted fromnahwolves nahwolves viayourjinx yourjinx
hannka
3939 afce
Reposted fromrol rol viamikrokosmos mikrokosmos
hannka
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarr4mba karr4mba
hannka
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viayourjinx yourjinx
hannka
2055 a758
hannka
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaslowemwsedno slowemwsedno
hannka
1492 0dc4
Reposted fromsoupdujour soupdujour
5108 c4a9
Reposted fromNanutka Nanutka viaslowemwsedno slowemwsedno
hannka
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
hannka
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...