Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

hannka
hannka
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackcat blackcat
hannka
Reposted fromoll oll vialeweloff leweloff
9098 6099 500

soul-service:

ithelpstodream:

In Nepal they have a festival that honours dogs and thanks them for being our loyal furry friends.

I love this soo much❤️

Reposted fromthetemple thetemple viaciarka ciarka

June 26 2015

hannka
4436 1a59
hannka
7825 de6c
Reposted fromgrycan grycan viafelicka felicka

June 22 2015

hannka
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viaweightless weightless
hannka
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaabhorrence abhorrence
hannka

yogaboi:

1000000000000000 points for Gryffindor

Reposted fromhogwarts hogwarts viaslowianecznik slowianecznik
7747 d3c3
Reposted fromrodery rodery viaslowianecznik slowianecznik

June 04 2015

hannka
5449 0122
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaciusia maciusia

June 01 2015

3402 45d8 500
Reposted fromartbun artbun viafelicka felicka

May 29 2015

hannka
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viabambalam bambalam

May 24 2015

hannka
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viajuhasowa juhasowa
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viainkacz inkacz
0535 d031 500

47th Street, New York City, 1957. Photo by André Robé.

May 23 2015

hannka
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaIriss Iriss
hannka
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 21 2015

hannka
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viazapachsiana zapachsiana
hannka
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet vialeweloff leweloff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl